Banner X » suport » termeni si conditii


Termeni şi Condiţii


 

Capitolul I - DEFINIÅ¢II

Prestator - denumeÅŸte în continuare pe SC Real Life SRL, cu sediul în  municipiul Tîrgu Mures, str. Bujorului, nr. 2, jud. Mures, înmatriculat la Registrul ComerÅ£ului cu nr. 26/306/18.02.2008; CIF: 23310817. PRESTATORUL serviciilor de găzduire care poate fi contractat prin www.siteuriweb.eu.
•Comanda - cerere adresată Prestatorului de către o persoană fizică sau juridică prin care aceasta din urmă solicită servicii de găzduire sau domenii.
•Client - orice persoană fizică sau juridică ce iniÅ£iază o comandă.

Capitolul II - INTRODUCERE

Prezentul document defineÅŸte cadrul în care Prestatorul este de acord să furnizeze produse ÅŸi servicii clienÅ£ilor săi. Prezentul document reprezintă un acord între Prestator ÅŸi clienÅ£ii săi, astfel încât utilizarea serviciilor prestate presupune acceptarea ÅŸi conformarea la prezenÅ£ii Termeni ÅŸi CondiÅ£ii de Utilizare.
Prestatorul îÅŸi rezervă dreptul de a modifica prezentul document, acest lucru însă nu constituie motiv întemeiat pentru încetarea relaÅ£iilor de colaborare de către client ÅŸi nici pentru refuzarea plăţii serviciilor Prestator.

Capitolul III - DESFÄ‚ÅžURAREA PROCESULUI DE COMANDÄ‚

Orice comandă se va face prin email, sau în scris. ClienÅ£ii se obligă să introducă în formular date complete, corecte ÅŸi conforme cu realitatea. Prestatorul nu poate fi tras la răspundere sub nici o formă pentru neplăceri cauzate de furnizarea de către clienÅ£i a unor informaÅ£ii incorecte sau incomplete.

Capitolul IV - TERMENE DE PLATÄ‚ / FACTURARE

ClienÅ£ii beneficiază de serviciile Prestatorului în maxim 24 de ore lucrătoare de la confirmarea plăţii.
Clientul este de acord să achite contravaloarea serviciilor în avans faţă de perioada de timp în care acestea sunt furnizate.
Suspendarea
Prestatorul îÅŸi rezervă dreptul de a suspenda orice cont dupa trecere a 5 zile lucrătoare fără ca plata datorată să fi fost efectuată. Orice prelungire a termenului de plată este la discreÅ£ia Prestatorului. În cazul reînnoirii domeniilor se pot aplica taxe de reactivare în cazul în care acestea nu au fost reînnoite la termen.

Capitolul V - GARANTAREA RETURNÄ‚RII BANILOR

ClienÅ£ii au dreptul la rambursul integral în termen de 30 zile de la plasarea comenzii. ClienÅ£ii sunt rugaÅ£i să solicite acest lucru printr-un email către andrasd[at]gmail.com. Mesajul trebuie să conÅ£ină Datele de identificare ale clientului, motivele pentru care solicită returnarea banilor, precum si informaÅ£iile necesare efectuării acestei operatiuni.
GaranÅ£ia de rambursare a plăţii în termen de 30 zile de la efectuarea comenzii nu se aplică ÅŸi nu se va efectua in cazul în care s-a utilizat cel puÅ£in 50% din transferul de date alocat contului de găzduire care constituie subiectul cererii de rambursare sau în cazuri în care clientul a încălcat aceste termeni ÅŸi condiÅ£ii de utilizare. GaranÅ£ia de rambursare nu se aplică înregistrărilor de domenii, sumelor plătite ca ÅŸi avans pentru înregistrare de domenii sau la servere virtuale sau dedicate care au fost configurate ÅŸi predate clientului ÅŸi nici cazurilor în care subiectul solicitării de rambursare este un cont de găzduire care a încălcat aceste termene ÅŸi condiÅ£ii anterior solicitării.
După expirarea perioadei de 30 zile nu se rambursează anularea nici unui cont.

Capitolul VI UTILIZAREA MALIÅ¢IOASÄ‚

 

SPAM/Mesaje comerciale nesolicitate
Trimiterea de mesaje comerciale nesolicitate (SPAM) pentru promovarea oricărui site utilizând serverele noastre sau prin servere ale unor terÅ£i pentru promovarea oricărui site găzduit de noi va avea ca ÅŸi consecinţă suspendarea sau anularea contului de găzduire al clientului, fără ramburs. Pot fi operate liste email în condiÅ£iile în care persoanele se înscriu pentru a primi mesaje prin metode opt-in ÅŸi se publică în toate mesajele procedura de retragere din liste. Nu pot fi operate « Safelists » sau alte liste de email care au legătură cu activităţi de promovare. Orice reclamaÅ£ie primită în acest sens va fi învestigătă ÅŸi se vor lua măsurile ce se impun.
 

CHAT-ROOMS
Nu este permisă utilizarea pe serverele prestatorului scripturi pentru chat room-uri care pot fi utilizate în mod ilegal. Orice chat-room înstalat ÅŸi operat de către client pe serverele prestatorului trebuie să se conformeze tuturor prevederilor legale în vigoare în ţările în care se pot accesa aceste chat-room-uri.
Utilizarea contului
Serverele noastre nu vor fi utilizate sub nici o formă ÅŸi în nici o circumstanţă pentru găzduirea, comunicarea de, referirea la sau direcÅ£ionarea către nici unul (una) din următoarele :
•Nuditate, pornografie, orice imagine sau text cu conÅ£inut sexual sau obscen
•Violarea unui drept de autor sau al oricărui alt drept al oricărui terÅ£
•Ameninţări, abuz, hărÅ£uire, declaraÅ£ii calomnioase
•Promovarea de activităti ilegale (hacking, cracking, etc)
•InformaÅ£ii sau software despre sau conÅ£inând orice tip de viruÅŸi
•Orice imagine sau text menit să încurajeze sentimentul de ură
•Colectarea de informaÅ£ii personale pentru utilizarea în scopuri ilegale
•Orice conÅ£inut considerat de noi ca fiind dăunător prestatorului. 

 

Scripturi interzise
Nu este permisă utilizarea următoarelor scripturi pe serverele prestatorului (în conturi de găzduire shared sau reseller):
- UltimateBBS
- IkonBoard
- Toate versiunile de forum YABB
- Scripturi pentru proxy
- Scripturi pentru IRC
- Anonimizator
- Chat room-uri, fără a include scripturile standard din panoul de control
- PhpShell ÅŸi scripturi similare pentru executarea de comenzi
- FormMail
- Sistem/script de file-sharing, servere pentru jocuri
- Sistem/site social care permite încărcarea pozelor ÅŸi conÅ£inutului de către vizitatori (acestea au nevoie de un cont dedicat)
- Site dedicat pentru torrente, descărcări sau poze destinate pentru descărcat.

 

Capitolul VII - BACKUP

Periodicitate si politică
Backup-urile sunt făcute de către prestator săptămânal, după un criteriu incremental ÅŸi lunar în totalitate.

Capitolul VIII -  RESPONSABILITÄ‚Å¢ILE CLIENTULUI

Actualizare
Clientul este responsabil pentru comunicarea informaÅ£iilor de contact în cazul în care acestea se schimbă. Prestatorul nu poate fi tras la răspundere pentru confuzii intervenite in comunicare ca un rezultat direct al neefectuării de către client a actualizărilor necesare.
Securitate
Clientul este responsabil pentru mentinerea în condiÅ£ii de securitate a numelui de utilizator, parolelor ÅŸi a altor informaÅ£ii sensibile. Dacă există orice dubiu în acest sens clientul trebuie să solicite modificarea datelor de autentificare contactând echipa de asistenţă.

Capitolul IX - RÄ‚SPUNDERE LIMITATÄ‚

Prestatorul nu poate fi considerat responsabil pentru daune cauzate de nedisponibilitatea temporară a serverelor, oricare ar fi motivul care cauzează acest lucru. Această prevedere include ÅŸi daunele rezultate din deteriorarea sau pierderea datelor. Clientul este de acord să garanteze ÅŸi să considere prestatorul nevinovat în legătura cu orice pretenÅ£ii, daune, incluzând, fără a se limita la acestea, daunele cauzate terÅ£ilor, rezultate ca ÅŸi consecinţă a utilizării serviciilor cauzatoare de daune clientului.

Capitolul X - TERMENI GENERALI

Prestatorul va coopera cu toate resursele în investigări asupra actelor de violare a securităţii sistemelor sau a reÅ£elei, ÅŸi va coopera cu autorităţile în cazul unor infracÅ£iuni. ClienÅ£ii care încalcă prezentele prevederi pot răspunde penal sau civil.
Pentru clienti cu mai multe conturi, prestatorul îÅŸi rezervă dreptul de a suspenda toate conturile în cazul în care proprietarul conturilor încalcă prezentele prevederi într-o măsură considerată de prestator a fi foarte gravă.
Prestatorul este unic în măsură să judece ce anume reprezintă o încălcare a termenilor ÅŸi condiÅ£iilor de mai sus. EÅŸecul oricărui client în a se conforma termenilor ÅŸi condiÅ£iilor de mai sus constituie motiv pentru suspendare sau dezactivare.

 

Capitolul XI - LIMITE PENTRU CONTURI DE GÄ‚ZDUIRE

 

LIMITE PENTRU CONTURI DE GÄ‚ZDUIRE SHARED

În cazurile în care furnizorul oferă pachete de găzduire sau servere având caracteristici marcate "nelimitat", acest termen se referă la lipsa oricărei limite impuse în mod arbitrar de către furnizor. În aceste cazuri se aplică limitele fizice impuse de server, acestea fiind spaÅ£iul disponibil pe disc, transfer de date, laÅ£ime de banda disponibilă, putere procesor disponibil, memorie disponibilă sau alte resurse fizice. ClienÅ£ii având conturile de găzduire de tip "shared" care în mod regulat au un trafic de peste 100GB/lună va trebui sa achiziÅ£ioneze un pachet de server virtual, semi dedicat sau dedicat.

 

LIMITE PENTRU CONTURI DE GÄ‚ZDUIRE RESELLER

Conturile de reseller oferite pot crea propriile pachete de găzduire ÅŸi pot seta propriile limite. Aceste limite nu pot depăşi limitele impuse conturilor de găzduire shared, specificate în aceste termeni ÅŸi condiÅ£ii. În cazul în care un reseller are un client care utilizează mai mult decât limita de trafic pentru conturile de găzduire shared, reseller-ul este responsabil pentru îndrepta clientul către un serviciu semidedicat sau dedicat de găzduire. Resellerii sunt responsabili pentru siguranÅ£a contului de reseller ÅŸi pentru configurarea corecta a conturilor de reseller.

 

LIMITE PENTRU TRIMIS MAILURI

Fiecare cont de găzduire este limitat la un număr de 500 de e-mailuri trimise pe oră. Limita este setat la nivel de server ÅŸi se aplică tuturor conturilor de găzduire. În cazul în care un client instalează un script sau program de trimis mailuri, acesta trebuie configurat pentru a nu depăşi această limită.

 

MODIFICÄ‚RI

Prestatorul îÅŸi rezervă dreptul de a face adăugări, anulări sau modificări în Termeni ÅŸi CondiÅ£ii, pachetele de găzduire, preÅ£uri ÅŸi site oricând, informarea făcându-se prin intermediul WWW, prin email ÅŸi poÅŸtă cu confirmare de primire, cu 30 de zile înainte ca acestea să intre în vigoare. Clientul are dreptul de a nu accepta modificările, cu condiÅ£ia ca să comunice acest fapt la prestator prin email sau în scris, în termen de 15 zile de la primirea acestora, caz în care ramân în vigoare Termenii ÅŸi CondiÅ£iile în vigoare acceptate anterior.

Referinţa: ICANN Policy:

Editat: 16 Apr 2007
Modificări:
15 Mai 2008: actualizare date prestator
16 Mai 2008: s-a completat secÅ£iunea VI/Chat Rooms pentru a permite utilizarea scripturilor chat-room în cazul în care acestea se conforma legilor în vigoare în ţările accesate.

08 Dec 2010: sa adăugat capitolul XI, s-a specificat la capitolul IV existenÅ£a unor taxe de reactivare domenii intrate în perioada de blocaj.

©2011 www.bannerx.realwebhost.eu. All rights reserved.            Webdesign: Gazduire: Promovare: